NESTINBOX Pressmeddelande 2021-04-06

KOLDIOXIDFRI ”GRUNDLÄGGNING” PÅ BERGVÄGGAR?

Projektgruppen NESTINBOX, har tillsammans med handplockade byggnadsingenjörer arbetat igenom ett koncept där man bygger små bostäder på vertikala bergväggar istället för på marken. Husen monteras då i en hängande stålkonstruktion – som snart kan bli koldioxidfri.

Projektet Nestinbox fick 2018 ett finansiellt stöd på 1,5 milj. SEK av Boverket inom ramen för ”Innovativt och hållbart byggande av bostäder” för att utveckla konceptet. Nu är utredningen slutförd och redovisad i en omfattande rapport inklusive ritningar och beskrivningar och projektet har i dagarna även redovisats i ett möte med en grupp experter på Boverket.

”Vi blev ombedda att även redovisa projektet muntligt, vilket var kul och smickrande eftersom det inte hör till vanligheterna vid redovisningen av ett projekt som det här. Man ville verkligen höra om vad vi har kommit fram till”, säger Pontus Öhman, projektledare och en av arkitekterna bakom Nestinbox.

Hållbarheten i fokus
Projektgruppen har lagt ner ett stort arbete på att utreda och verifiera miljökonsekvenserna av att bygga hus på detta innovativa sätt.

” Själva grundtanken är ju till att börja med att vi ska förtäta i stadsstrukturer – utan att ta värdefull mark i anspråk – och sedan självklart bygga med material som i så stor utsträckning som möjligt är förnyelsebara, närproducerade och giftfria och har låga utsläpp av koldioxidekvivalenter”, säger Pontus och fortsätter.

”Vi har gjort en LCA-beräkning, alltså en livscykelanalys, för en tänkt Nestinbox och vi ser att stålkonstruktionen som monteras i bergväggen är den byggnadsdel som står för den klart största andelen koldioxidutsläpp. Därför är det oerhört glädjande att stålindustrin, med Sverige i framkant, snart kommer att kunna tillverka fossilfritt stål; det skulle i vårt fall innebära att värdet för utsläppen av koldioxidekvivalenter för hela byggnaden skulle reduceras med hela 45%.”

Nästa fas – kommersialisering

Det råder inga som helst tvivel om att konceptet fungerar tekniskt enligt projektgruppen.

”Vi har haft många kreativa möten under drygt ett års tid, säger trähusfabrikanten Michel Silverstorm” och nu har vi svart på vitt; detta är inte ”rocket science” på något sätt, det är faktiskt ganska enkelt att bygga och montera en Nestinbox om man bara vet hur, och det vet vi nu. Jag tror absolut att det finns en kommersiell potential i det här. Intresset för att kunna bo hållbart och ta tillvara mark som ingen trodde var byggbar har varit stort. Det är klart att det initialt blir dyrare att bygga en Nestinbox än att bygga ett vanligt hus, men den första Teslan som byggdes var inte heller billig.”

Projekts hemsida, www.nestinbox.se är nu uppdaterad med nytt material och man kan även ladda hem rapporten i sin helhet, med vissa bilagor, för den som är intresserad.

Projektgruppen Nestinbox, kontaktpersoner:

Pontus Öhman, tel 070-5703661, pontus@lumadesign.se

Michel Silverstorm, tel 070-3925633, info@modernatrahus.se

Elisabetta Gabrielli, elisabetta.gabrielli@archiground.eu

Dokument, ritningar och bilder:

Pontus Öhman Download
Elisabetta Gabrielli Download
Michel Silverstorm Download

Pressrelease 20200511

Idéprojektet Nestinbox anlitar landets bästa teknikkonsulter

Nestinbox är ett idéprojekt som startades 2017 av två arkitekter och en trähusfabrikant. Syftet var att hitta ett nytt sätt att bygga små smarta hus utan att belasta miljön mer än nödvändigt, och spara värdefull mark. Konceptet går ut på att montera små bostadshus i en stålkonstruktion på ”vertikal mark”; dvs. på lodräta bergväggar i eller nära tätorter med färdig infrastruktur. Projektet fick 2018 ett finansiellt stöd på 1,5 milj. av Boverket för att utveckla och undersöka projektets bärighet inom ramen för ”Stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder.”
Initiativtagarna har nu handlat upp och engagerat ett antal teknikkonsulter med spetskompetens för att verifiera att konceptet är genomförbart och vad som blir konsekvenserna tekniskt, ekonomiskt, hållbarhetsmässigt och estetiskt om man fullföljer projektets principiella grundtankar.

Upphovsmakarna till konceptet är arkitekterna Elisabetta Gabrielli/ARCHIGROUND och Pontus Öhman/LUMA Design, båda med egna verksamheter i Milano respektive Stockholm, och Michel Silverstorm, VD för Moderna Trähus i Norden AB.
Till sin hjälp för att utreda de tekniska frågorna har man engagerat Tyréns för projektering av stål och stomme samt för el-projektering och kalkyl, Bengt Dahlgren AB för projektering av luft, VA och energi, Ramböll för brandskyddsfrågor och Torkel Öste Fastighetskonsult AB för utredning om fastighetsbildning och planfrågor. Gruppen har också konsulterat Tove Malmqvist Stigell, seniorforskare och docent på avdelningen för hållbarhet på KTH, för rådgivning i hållbarhetsfrågor.
Projektledare och ansvarig för projektet är Pontus Öhman.

Teknikgruppen håller nu på att sammanställa ritningar och dokument samtidigt som arkitekterna ritar vidare på utformningen och dokumenterar fakta. En gedigen slutrapport med en hel del grafiskt material och en beskrivande utredningstext utlovas till hösten 2020.
Materialet kommer under hösten att i valda delar läggas ut på projektets hemsida, en hemsida som poetiskt avslutas med orden: ”Låt dina tankar få vingar och tänka dig möjligheten att kunna bo som en fågel!”

Projektets hemsida: https://nestinbox.se/sv/hem/

Se även Instagram: NESTINBOX

Övriga länkar:

Archiground: https://www.archiground.eu/

LUMA Design: https://www.lumadesign.se/

Tyréns: https://www.tyrens.se/sv/

Bengt Dahlgren: https://bengtdahlgren.se/

Ramböll: https://se.ramboll.com/

Torkel Öste, Fastighetskonsulter: https://fto.se/

Pressrelease 20190213:

Nu startar vi projektet med ”holkarna” – bostäder på klippväggar!

NESTINBOX© är ett idéprojekt för byggande av små smarta bostäder på klippväggar som lanserades 2017 av arkitekterna Elisabetta Gabrielli och Pontus Öhman tillsammans med trähusfabrikanten Michel Silverstorm. Konceptet fick stor internationell uppmärksamhet när det lanserades, och nu strax före årsskiftet tilldelades projektet ett utvecklingsstöd från Boverket på 1,5 milj. kronor inom ramen för Boverkets utlysning om stöd till ”Innovativt och hållbart bostadsbyggande”.

– Verkligen så kul att vi fick det här stödet; nu har vi möjligheter och resurser att kunna utveckla och pröva bärigheten i våra idéer att kunna bygga på ”vertikal mark”, säger Pontus Öhman, arkitekt på LUMA Design, och projektledare för NESTINBOX.
– I de större städerna är byggbar mark en bristvara och betingar höga priser, samtidigt som behoven av nya bostäder ökar ständigt. I vårt projekt vill vi visa på möjligheten att bygga ovanför marken! fortsätter Pontus.

NESTINBOX är ett smart och resurssnålt trähus som inte kräver mark att bygga på – i egentlig mening; tanken är att man prövar möjligheterna att bygga på vertikala klippväggar. Huset blir därmed ett nytt sätt att tekniskt, detaljplanemässigt och gestaltningsmässig skapa små bostäder i områden som annars skulle vara svåra eller omöjliga att bebygga.
Initiativtagarna bakom idéprojektet vill på detta sätt uppmärksamma bostadsbristen och inspirera till nytänkande för att hitta alternativa sätt att hantera mark och bostadsbyggande och även reflektera över nya möjligheter att minska människans ekologiska fotavtryck.

– I vårt förslag har vi skapat en kompakt men fullvärdig bostad för 1 – 2 personer där huset praktiskt taget hänger i luften, förankrat i en bergvägg. Huset har en smart planlösning i 3 våningar, en boendeyta på knappt 50 kvm och motsvarar en lägenhet på 2,5 RoK. Perfekt för ett ungt par och för studenter med lite lägre anspråk på boendeyta. säger Elisabetta Gabrielli, numera verksam i arkitektkollektivet Archigroundbaserat i Milano.
Michel Silverstorm, VD på Moderna Trähus AB fortsätter: -Verkligen spännande att vi nu får möjligheter att utveckla våra idéer med noggranna kalkyler och beräkningar, både vad gäller hållfasthet, produktionsteknik och byggkostnader. Så småningom siktar vi även på att genomföra en LCA (livscykelanalys).

Kontaktuppgifter:

Pontus Öhman: 070-5703661, pontus@lumadesign.se

Elisabetta Gabrielli: elisabetta.gabrielli@archiground.eu

Moderna Trähus, Michel Silverstorm: 070-3925633, info@modernatrahus.se

Bilder:

Pontus Öhman Download

Elisabetta Gabrielli Download

Michel Silverstorm Download