NESTINBOX – att bygga på ”vertikal mark”!

I många stora städer världen över är byggbar mark en bristvara och marken betingar höga priser. Samtidigt finns en stor brist på bostäder.
I detta projekt vill vi visa på möjligheten att bygga ovanför marken! Bergväggar kan också vara byggbara ytor. Vi har skapat ett hus som vi kallar Nestinbox© där både gestaltning och namn är inspirerat av fågelholkar.

Nestinbox är ett smart och resurssnålt trähus som inte kräver mark att bygga på.

Huset är ett nytt sätt att konceptuellt, tekniskt och detaljplanemässigt skapa små bostäder i kuperade områden som annars skulle vara svåra eller omöjliga att bebygga.

En spång som löper längs bergväggen, angör husets entré och fortsätter mot nästa hus.

Nestinbox är en kompakt men fullvärdig bostad för 1 – 2 personer.

Nestinbox är tänkt att monteras på bergväggar. Huset har en smart planlösning i 3 våningar, har en boendeyta på knappt 50 kvm och motsvarar en lägenhet på 2,5 RoK.

Här ser man in i köket från hallen. Man omfamnas av den trygga upplevelsen av trä i väggar, tak och golv – nu är man som inne i en fågelholk!

Drygt halva köket har full takhöjd upp till yttertak. Det högt sittande hörnfönstret sprider ljus i hela huset och utgör möjligheter till fina utblickar från vardagsrummet ovanför. En spiraltrappa förbinder husets 3 plan.

Entresolplan med vardagsrum. Takfönster och ett litet ”titthål” ut mot bergväggen och i bästa fall en hänförande utsikt från hög höjd mot en vacker stadsvy eller ett vattendrag genom hörnfönstret.

Låt åtminstone dina tankar få vingar och tänka dig möjligheten att kunna bo som en fågel!

Nestinbox© är ett registrerat varumärke och ett idéprojekt i samarbete mellan trähusproducenten Moderna Trähus och arkitekterna Elisabetta Gabrielli och Pontus Öhman.
Exteriörbilder: Studio 3D. Interiörbilder: 2979 Studio.