NESTINBOX – att bygga på ”vertikal mark”!

I många stora städer världen över är byggbar mark en bristvara och marken betingar höga priser. Samtidigt finns en stor brist på bostäder.
I detta projekt vill vi visa på möjligheten att bygga ovanför marken! Klippväggar kan också vara byggbara ytor. Vi har skapat ett hus som vi kallar Nestinbox © där både gestaltning och namn är inspirerat av fågelholkar.

Nestinbox är ett smart och resurssnålt trähus som inte kräver mark att bygga på.

Huset är ett nytt sätt att tekniskt, detaljplanemässigt och visuellt skapa små bostäder i områden som annars skulle vara svåra eller omöjliga att bebygga.

Låt åtminstone dina tankar få vingar och tänka dig möjligheten att kunna bo som en fågel!

Nestinbox är en kompakt men fullvärdig bostad för 1 – 2 personer.

Nestinbox är tänkt att monteras på klippväggar. Huset har en smart planlösning i 3 våningar, har en boendeyta på knappt 50 kvm och motsvarar en lägenhet på 2,5 RoK.

Nestinbox är ett smart och resurssnålt trähus som inte kräver mark att bygga på.

Huset är ett nytt sätt att tekniskt, detaljplanemässigt och visuellt skapa små bostäder i områden som annars skulle vara svåra eller omöjliga att bebygga.

Låt åtminstone dina tankar få vingar och tänka dig möjligheten att kunna bo som en fågel!

Nestinbox är ett smart och resurssnålt trähus som inte kräver mark att bygga på.

Huset är ett nytt sätt att tekniskt, detaljplanemässigt och visuellt skapa små bostäder i områden som annars skulle vara svåra eller omöjliga att bebygga.

Låt åtminstone dina tankar få vingar och tänka dig möjligheten att kunna bo som en fågel!

LÄS MER OM NESTINBOX!

Nestinbox© är ett registrerat varumärke och ett idéprojekt i samarbete mellan trähusproducenten Moderna Trähus och arkitekterna Elisabetta Gabrielli och Pontus Öhman.
Bilder: Studio 3D.