Bakgrund

I många stora städer världen över är byggbar mark en bristvara och marken betingar höga priser. Samtidigt finns en stor brist på bostäder; befolkningen ökar ständigt, vi får svårt att få plats allihop och vill vill också bevara mark för rekreation och offentliga platser.
Man måste inte nödvändigtvis bygga på marken. Man kan bygga ovanför den dyrbara och sällsynta marken!
Vi bygger holkar för att hjälpa våra fåglar att ha någonstans att bo. En fågelholk är egentligen ett litet enkelt hus som man bygger och monterar ovanför marken,.
Vi kan också bygga på samma sätt för människor – små lätta byggnader som kan monteras på vertikala ytor.
I norra Skandinavien och i andra bergrika delar av världen finns det gott om bergväggar, även i och nära storstaden.
Dessa skulle fungera utmärkt för infästning av små hus om byggnadskroppen förses med en bärande konstruktion av stål integrerad i stommen.

Vårt koncept

I vårt idéprojekt har vi gestaltat ett hus som vi kallar Nestinbox ©
Ordet är snarlikt det engelska ordet ”nesting box” som betyder just fågelholk.
Nestinbox © är ett litet hus av massivträ med en integrerad stålkonstruktion som kan monteras på en lodrät bergvägg. Huset hänger fritt i luften, med en sida mot bergväggen där en indragning i fasaden ger plats för en spång från vilken man når entrén på husets baksida.
Vi har i gestaltningen av det lilla huset utgått just ifrån hur man vanligtvis bygger en fågelholk:
En trälåda på höjden, med ett enkelt sluttande tak. Detta är grundformen som vi sedan har modifierat och utvecklat till en fullvärdig bostad för 1 – 2 personer.
Tre av holkens fyra sidor har fönster. Den fjärde sidan har inte fönster i vår grundmodell, men skulle kunna ha det. På så sätt är man fri att bygga husen oberoende av varandra men även som två spegelvända huskroppar som sitter ihop, med bibehållen planlösning.

Planlösning

Nestinbox tillverkas av prefabricerade element som sätts ihop på byggplatsen. Som en IKEA-möbel. När skalet är klart lyfts allt på plats på bergväggen med en stor kranbil. Byggnaden väger ca: 27 ton.
Husets är helt och hållet tillverkat av massivträ, med en dold stålkonstruktion som fixerar byggnadskroppen i berget. Trä är det genomgående materialet i både fasad och invändiga ytskikt. Tanken med en Nestinbox är att den gör ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. Huset byggs med naturliga och närproducerade komponenter och placeras ovanför marken för att inte exploatera värdefull mark i stadsmiljö.

Fasaderna är klädda med liggande ljus och mörk träpanel, där just kombinationen av det ljusa och det mörka skapar ett vackert samspel, samtidigt som det bidrar till att visuellt minska höjden på byggnadskroppen.
Taket, som har samma kulör som den mörka panelen, kan vara av plåt eller papp.

Summering

Nestinbox © är ett smart och resurssnålt trähus som inte kräver mark att bygga på. Huset är ett nytt sätt att konceptuellt, tekniskt och detaljplanemässigt skapa små bostäder för en till två personer i områden som annars skulle vara svåra eller omöjliga att bebygga.
Låt åtminstone dina tankar få vingar och tänka dig möjligheten att kunna bo som en fågel!

Kontakta Nestinbox

Pontus Öhman
Pontus ÖhmanArkitekt
Pontus Öhman är arkitekt SAR/MSA med lång erfarenhet av att projektera byggnader och inredningar för privat och offentlig sektor både som anställd och i egen verksamhet. Ett riktigt intressant uppdrag för Pontus innehåller: Komplexitet, höga ambitioner och ett kreativt svängrum. Han driver sedan 4 år tillbaka arkitektstudion LUMA Design.

Tel: +46(0)70-5703661
pontus@lumadesign.se

Elisabetta Gabrielli
Elisabetta GabrielliArkitekt
Elisabetta Gabrielli är arkitekt, född och utbildad i Italien. Som nyexaminerad flyttade hon till Stockholm för att få möjlighet att se på arkitekturen från ett nytt och spännande perspektiv. 2013 grundade hon ihop med Pontus Öhman och Sara Mendoza studion Manofactory, som under 4 år nådde flera framgångar.Idag arbetar hon i arkitektkollektivet studio Archiground i Milano som hon startade i 2019 och som jobbar med både svenska och italienska uppdrag. Elisabettas ambition är att alltid utveckla starka och tydliga koncept.

elisabetta.gabrielli@archiground.eu

Michel Silverstorm
Michel SilverstormModerna Trähus
Michel Silverstorm äger och driver Moderna Trähus. Ett husföretag som fokuserar på design, kvalité, låg energiförbrukning och låg miljöpåverkan. Med egen lokalproduktion är Moderna Trähus flexibel och kan bygga allt från det lilla och enkla till stora komplexa projekt.
Michel drivs av att gå bortom det traditionella tänkandet och vill gärna utveckla och förnya, för det finns inget bättre byggmaterial än trä; rent, ekologiskt, ekonomiskt och hållbart.

Tel: +46-(0)70-39 25 633
info@modernatrahus.se