Bakgrund

I många stora städer världen över är byggbar mark en bristvara och marken betingar höga priser. Samtidigt finns en stor brist på bostäder; befolkningen ökar ständigt, vi får svårt att få plats allihop och att köpa mark och bygga bostäder kostar mycket pengar.
Man måste inte nödvändigtvis bygga på marken. Vi kan lära av djuren; många djur och fåglar bygger sina bon i träd, under takpannor eller i klippskrevor – ovanför marken.
Det kan vi människor också göra – bygga bostäder ovanför den sällsynta och dyra markytan.
Vi bygger holkar för att hjälpa våra fåglar att ha någonstans att bo. En fågelholk är egentligen ett litet enkelt hus som man bygger och monterar ovanför marken, oftast i ett träd. Vi kan också bygga stora holkar, med flera rum, fönster och ett bra klimatskydd – holkar för människor!
Men det finns bättre alternativ än att montera husen i träd. I norra Skandinavien, och i andra bergrika delar av världen finns det gott om klippväggar, även i och nära storstaden. Klippväggar skulle fungera utmärkt för infästning av små hus om huset förses med en bärande konstruktion integrerad i stommen.

Vårt koncept

I vårt idéprojekt har vi gestaltat ett hus som vi kallar Nestinbox ©
Ordet är snarlikt det engelska ordet ”nesting box” som betyder just holk.
Nestinbox © är ett litet hus av trä med en integrerad stålkonstruktion som kan monteras på en klippvägg. Huset hänger precis som en fågelholk fritt i luften, med en sida mot klippan där en indragning i fasaden ger plats för en spång från vilken man når entrén på husets baksida.
Vi har i gestaltningen av det lilla huset utgått just ifrån hur man vanligtvis bygger en fågelholk: En trälåda på höjden, med ett enkelt sluttande tak. Detta är grundformen som vi sedan har modifierat och utvecklat till en fullvärdig bostad för 1 – 2 personer.
Två av holkens fyra sidor har fönster. Baksidan har av naturliga skäl endast en entrédörr. Den fjärde sidan skulle kunna ha fönster, men det är inte nödvändigt.
På så sätt är man fri att bygga två spegelvända huskroppar nära eller till och med mot varandra utan problem.

Planlösning

Huset, som har en smart planlösning i 3 våningar, har en boendeyta på knappt 50 kvm. Här finns en liten hall med bra förvaring, wc med dusch, kök med matplats, vardagsrum och ett sovrum för 2 personer med intilliggande arbetsrum/studio. De olika våningarna nås med en liten spiraltrappa som är placerad centralt i planen. Mellan kök och vardagsrum är bjälklaget delvis öppet vilket skapar rymd och en luftig känsla trots den kompakta lösningen och bidrar till en trevlig kontakt mellan våningsplanen.

Material och kulörer

Fasaderna är klädda med liggande ljus och mörk träpanel, där just kombinationen av det ljusa och det mörka skapar ett vackert samspel, samtidigt som det bidrar till att visuellt minska höjden på byggnadskroppen.
Taket, som har samma kulör som den mörka panelen, kan vara av plåt eller papp.

Summering

Nestinbox © är ett smart och resurssnålt trähus som inte kräver mark att bygga på. Huset är ett nytt sätt att tekniskt, detaljplanemässigt och visuellt skapa små bostäder för en till två personer i områden som annars skulle vara svåra eller omöjliga att bebygga.
Låt åtminstone dina tankar få vingar och tänka dig möjligheten att kunna bo som en fågel!

Kontakta oss Nestinbox

Pontus Öhman
Pontus ÖhmanArkitekt
Pontus Öhmanär arkitekt SAR/MSA med lång erfarenhet av att projektera byggnader och inredningar för privat och offentlig sektor både som anställd och i egen verksamhet.
För närvarande arbetar Pontus i det egna företaget LUMA Design och som konsult för Tengbom Arkitekter.

Tel: +46(0)70-5703661
pontus@lumadesign.se

Elisabetta Gabrielli
Elisabetta GabrielliArkitekt
Elisabetta Gabrielli är arkitekt, född och utbildad i Italien. Som nyexaminerad flyttade hon till Stockholm för att få möjlighet att se på arkitekturen från ett nytt och spännande perspektiv. 2013 grundade hon ihop med Pontus Öhman och Sara Mendoza studion Manofactory, som under 4 år nådde flera framgångar. Idag jobbar hon med både svenska och italienska uppdrag. Elisabettas ambition är att alltid utveckla starka och tydliga koncept.

elisabetta.gabrielli@archiground.eu

Michel Silverstorm
Michel SilverstormModerna Trähus
Michel Silverstorm äger och driver Moderna Trähus. Ett husföretag som fokuserar på design, kvalité, låg energiförbrukning och låg miljöpåverkan. Med egen lokalproduktion är Moderna Trähus flexibel och kan bygga allt från det lilla och enkla till stora komplexa projekt.
Michel drivs av att gå bortom det traditionella tänkandet och vill gärna utveckla och förnya, för det finns inget bättre byggmaterial än trä; rent, ekologiskt, ekonomiskt och hållbart.

Tel: +46-(0)70-39 25 633
info@modernatrahus.se