Pressrelease 20190213:

Nu startar vi projektet med ”holkarna” – bostäder på klippväggar!

NESTINBOX© är ett idéprojekt för byggande av små smarta bostäder på klippväggar som lanserades 2017 av arkitekterna Elisabetta Gabrielli och Pontus Öhman tillsammans med trähusfabrikanten Michel Silverstorm. Konceptet fick stor internationell uppmärksamhet när det lanserades, och nu strax före årsskiftet tilldelades projektet ett utvecklingsstöd från Boverket på 1,5 milj. kronor inom ramen för Boverkets utlysning om stöd till ”Innovativt och hållbart bostadsbyggande”.

– Verkligen så kul att vi fick det här stödet; nu har vi möjligheter och resurser att kunna utveckla och pröva bärigheten i våra idéer att kunna bygga på ”vertikal mark”, säger Pontus Öhman, arkitekt på LUMA Design, och projektledare för NESTINBOX.
– I de större städerna är byggbar mark en bristvara och betingar höga priser, samtidigt som behoven av nya bostäder ökar ständigt. I vårt projekt vill vi visa på möjligheten att bygga ovanför marken! fortsätter Pontus.

NESTINBOX är ett smart och resurssnålt trähus som inte kräver mark att bygga på – i egentlig mening; tanken är att man prövar möjligheterna att bygga på vertikala klippväggar. Huset blir därmed ett nytt sätt att tekniskt, detaljplanemässigt och gestaltningsmässig skapa små bostäder i områden som annars skulle vara svåra eller omöjliga att bebygga.
Initiativtagarna bakom idéprojektet vill på detta sätt uppmärksamma bostadsbristen och inspirera till nytänkande för att hitta alternativa sätt att hantera mark och bostadsbyggande och även reflektera över nya möjligheter att minska människans ekologiska fotavtryck.

– I vårt förslag har vi skapat en kompakt men fullvärdig bostad för 1 – 2 personer där huset praktiskt taget hänger i luften, förankrat i en bergvägg. Huset har en smart planlösning i 3 våningar, en boendeyta på knappt 50 kvm och motsvarar en lägenhet på 2,5 RoK. Perfekt för ett ungt par och för studenter med lite lägre anspråk på boendeyta. säger Elisabetta Gabrielli, numera verksam i arkitektkollektivet Archigroundbaserat i Milano.
Michel Silverstorm, VD på Moderna Trähus AB fortsätter: -Verkligen spännande att vi nu får möjligheter att utveckla våra idéer med noggranna kalkyler och beräkningar, både vad gäller hållfasthet, produktionsteknik och byggkostnader. Så småningom siktar vi även på att genomföra en LCA (livscykelanalys).

Kontaktuppgifter:

Pontus Öhman: 070-5703661, pontus@lumadesign.se

Elisabetta Gabrielli: elisabetta.gabrielli@archiground.eu

Moderna Trähus, Michel Silverstorm: 070-3925633, info@modernatrahus.se

Bilder:

Interiör: Ladda ner .jpg

Exteriör 1: Ladda ner jpg

Exteriör 2: Ladda ner jpg

Nestibox planer: Ladda ner jpg

Nestibax fasader: Ladda ner jpg

Nestibox sektioner: Ladda ner jpg

Pontus Öhman: Ladda ner jpg

Elisabetta Gabrielli: Ladda ner ‘jpg

Michel Silverstorm: Ladda ner jpg